Thanking Poughkeepsie Veterans

    Thanking our veterans in Poughkeepsie.