Thanking Poughkeepsie Veterans

Terry Gipson

July 24, 2013

Thanking our veterans in Poughkeepsie.